“БУЛ ЛИФТ” ЕООД развива непрекъснато собственото си ноу-хау и полага необходимите усилия,
за да бъде адекватнo в предложенията си за продукти и услуги в областта на асансьорите.

УСЛУГИ

  1. Гаранционна и извънгаранционна абонаментна поддръжка на асансьорни уредби.
  2. Ремонт и модернизация на асансьорни уредби.
  3. Проектиране, доставка, монтаж и узаконяване на асансьорни уредби.
  4. Доставка и монтаж на устройства за контрол на достъпа.
  5. Денонощна аварийна база за своите клиенти.
  6. Подмяна на релейни табла за управление с компютърни табла с честотен регулатор (осигурява комфорт при движение; плавно потегляне и спиране; удължава живота на повдигателния механизъм и спирачката).
  7. Модернизиране на кабини /нова визия и съвременнен дизайн/.

 

ПРОДУКТИ

vacuum-elevator
“БУЛ ЛИФТ” ЕООД представя, продукти и услуги, който отговарят както на европейските, така и на българските норми за асансьоростроене. Сигурността е основен критерий в предложените от “БУЛ ЛИФТ” ЕООД продукти и услуги. Сигурността на човека и безпроблемното функциониране на съответното съоръжение.

“БУЛ ЛИФТ” ЕООД управлява проекти и извършва инженерингова дейност благодарение на своя силен и високо квалифициран екип от професионалисти. Заедно с тях сме изработили и внедрили проекти в индустрията, в жилищни и административни сгради, проекти за реконструкция и модернизация на асансьорни уредби, разработка на автоматизация и цялостно преоборудване на асансьорни уредби.

Клиентите, които ползват предлаганите от нас продукти и услуги многократно са се убедили в коректноста и професионализма на служителите от “БУЛ ЛИФТ” ЕООД.

Нашият критерий за успех са удовлетворените ни клиенти

“БУЛ ЛИФТ” ЕООД е модерна компания с ориентация към клиента и особено внимание към качеството на обслужване.

Високата ни квалификация позволява да бъдем не просто търговци, а партньори в процеса на взимане на решения.

Водещата ни цел е представяне и предлагане на нашите клиенти качествени продукти и услуги, съобразявайки се с реалните изисквания на непрекъснато развиващия се пазар.
elevators_exterior.jpg
Акцентите в ежедневната ни работа:
Подаване на директна и обективна информация за предлаганите от нас продукти и услуги

Представяне на всички новости и идейни решения

Промотиране на култура за безопасно ползване на асансьорите

Улесняване на крайните потребители чрез свободен достъп до нашите компетенции в областта на асансьоростроенето

Задълбочен преглед на най-новите тенденции в развитието на сектора, за да сме адекватни в крайните си предложения към клиентите

Енергийна ефективност

Предоставяне на лесни канали за комуникация с нашите клиенти с цел оптимизиране на времето и качеството на обслужване

Предлагане на продукти с оптимално съотношение – цена и качество.
КОНТАКТИ

За въпроси, запитвания или препоръки се свържете с нас.

Error: Please check your entries!
“БУЛ ЛИФТ” ЕООД

Гр. София, ж.к. “Суха река”, бл. 212 партер
Тел./Факс: 846 77 43
GSM 0888 527 148
e-mail: bullift@mail.bg